Jak powinna wyglądać faktura od spółki Ltd?

Każda firma w celu otrzymania płatności za towar bądź usługę powinna w świetle prawa wystawić za nią fakturę.Rachunek w UK (invoice) nie różni się praktycznie od wystawianego w Polsce. Brytyjska faktura jest jednak innym dokumentem niż np. paragon czy potwierdzenie transakcji. Przede wszystkim invoice jest wezwaniem do zapłaty wystawionym dla sprzedawcy lub usługodawcy.

Jakie informacje powinna zawierać faktura wystawiona przez spółkę Ltd?

 • Nazwa spółki i dane adresowe,
 • Numer identyfikacyjny spółki Ltd,
 • Dane klienta – nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres,
 • Dokładny opis towaru bądź usługi, której dotyczy faktura,
 • Konkretny dzień wykonanego świadczenia lub dostarczonego towaru,
 • Miejscowość i datę wystawienia dokumentu,
 • Należną kwotę do zapłaty,

Jeżeli spółka Ltd jest zarejestrowanym i aktywnym płatnikiem vat należy dołączyć do faktury informacje takie jak:

 • Kwotę naliczonego podatku VAT,
 • Cenę brutto wraz z podatkiem,
 • Termin zapłaty za fakturę.

Rodzaje terminów opłacania faktur w UK

Termin płatności za fakturę jest indywidualną kwestią, zależną jedynie od ustaleń przedsiębiorcy i kontrahenta. Zazwyczaj zostaje zostaje wyznaczony w schematach:

 • Payment in Advance (PiA) – płatność z góry, gdzie ten rodzaj płatności jest zdecydowanie najbardziej korzystny dla usługodawcy gdyż otrzymuje on zapłatę zanim przystąpi do pracy. Przy wyższych kwotach strony transakcji korzystają przeważnie z innych metod płatności,
 • Stage payment (płatność ratalna) – taka metoda finansowania transakcji odbywa się po ustaleniu pomiędzy sprzedawcą, a kupującym proporcji w spłacaniu poszczególnych rat. Może się to odbywać na zasadzie uprzednio wpłaconych zaliczek na poczet usługi, po której wykonaniu zostaje uiszczona reszta należności,
 • NET – zobowiązanie płatnicze uściślone do konkretnej ilości dni. Jest to najczęściej stosowana metoda. Symbol na fakturze NET 7 definiuje, że klient ma 7 dni na opłacenie podanej kwoty, a termin liczony jest od daty wystawienia faktury,
 • EOM (End of Month) – oznacza płatność do końca bieżącego miesiąca,
 • MFI (Month Following Invoice) – określa konkretny dzień kolejnego miesiąca, do którego ma zostać uregulowana należność.

Metody płatności za invoice

Przy wystawianiu faktury przez spółkę Ltd warto zwrócić uwagę, jakie wygodne metody płatności przedsiębiorca może udostępniać kontrahentom. Niejednokrotnie jest to czynnikiem decydującym o rozpoczęciu lub rezygnacji ze współpracy.Istnieją dwie podstawowe formy płatności do wyboru, są to płatności gotówkowe i bezgotówkowe. Na fakturze powinna znaleźć się odpowiednia informacja dotycząca wybranej metody. Opłaty bezgotówkowe, w zależności od wyboru: kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym, należą do najbardziej komfortowych form płatności. Za pomocą Paypal lub Stripe istnieje możliwość zrealizowania bezgotówkowych systemów płatniczych.

Poprawnie wystawiona faktura (invoice) od spółki Ltd służy jako potwierdzenie dokonanej transakcji oraz jest dowodem dla HMRC o prowadzeniu ewidencji księgowo-podatkowej. W tej kwestii może pomóc odpowiednie biuro księgowe, np. https://www.taxangels.pl. W brytyjskim biznesie invoice należy do najważniejszych dokumentów wystawianych oraz archiwizowanych przez przedsiębiorców. Więcej o tym „Jak powinna wyglądać faktura od spółki Limited?” możesz przeczytać na blogu kancelarii Tax Angels.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × cztery =